Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘konferenser’ Category

I juli 2011 deltog jag på konferensen International Systemic Functional Congress 38, med bidraget ”What digital competence is needed for writing the ‘study blog’ on the criminology course?”. Det var mycket intressant att pröva analysmodellen för lärplattformen vad gäller kontext i systemisk funktionell betydelse.

Konferensen var stor med deltagare från hela världen, bland annat många SFL-forskare från Sydney, Hong Kong och Brasilien. Många presentationer rörde forskning inom grundskola och gymnasium vad gäller exempelvis läsning och begreppsbildning, men det fanns också fokus på akademiskt skrivande och läsande och även viss samtalsforskning inom professionella praktiker.

Här finns konferensens abstractsamling: http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/
och här finns plenarföreläsningarna:
http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/

Stina

Annonser

Read Full Post »

I maj var jag på den nordiska forskarkonferensen Skriv!Les! anordnad av
Skrivsentret och Lesesentret vid universitetet i Stavanger. Där presenterade jag delstudien om deltagande och skrivande på en digital lärplattform på en distanskurs i kriminologi vid ett svenskt universitet.
Både danska och norska projekt med liknande fokus var representerade på konferensen, men huvudintresset låg på skolans skrivande och läsande. Det var intressant dock att märka att undersökningar som också hämtade sitt material från lärplattformar eller motsvarande inte problematiserade det tekniska redskapets påverkan på skrivandet och deltagandet.

http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/konferanser/article26148-2908.html

Stina

Read Full Post »

SociaMediaPedia

Jag deltog på SociaMediaPedia på Högskolan i Borås för en tid sedan. Själva konferensen var intressant, även om jag hade önskat mig något mer akademiskt och kritiskt innehåll. Arrangörerna vill göra ett nätverk av sociala media-intressenter, så det är väl värt att hålla ögonen öppna.

Upplägget var bra genomtänkt, där tanken var att presentera visioner för sociala media på förmiddagen och kritiska röster på eftermiddagen. Det blev inte riktigt så, det fanns en kraftig slagsida åt ”för”-perspektiv. Lite ont om kritiska reflektioner, alltså. De presentationer som stack ut som absolut intressantast för WIDE:s räkning kom från de många deltagande lärarna. En del verkar använda Twitter för undervisning, vilket skulle vara intressant att höra mer om. Det mest innovativa stod nog läraren Niklas Karlsson för. Han använder taggmoln i sin undervisning, det ska bli spännande att höra mer om hur han gör. Han är också administratör för en mycket aktiv mötesplats för alla sorters utbildnings- och lärandefrågor, med mycket teknikdiskussion:  http://shareanduse.ning.com/

Även forskningspresentationerna var naturligtvis intressanta, men presentationsformatet gjorde att man inte kunde sätta sig in i forskningen i någon större detalj. Själva formatet var ändå mycket intressant, och kan säkert användas för position statements och liknande. Man fick bara 3 minuter på sig, med exakt 20 sekunder per slide. Baserat på Pecha Kucha: http://www.pecha-kucha.org/ Mycket svårare att genomföra än en vanlig entimmasföreläsning, men väldigt kul! Jag tror det kan vara intressant att utveckla, om man ser till att styra en fördjupad diskussion efteråt. En intressant aspekt är att alla får/måste presentera, man möjliggör för många talare. Själv presenterade jag om ”digital literacy” samt var med i paneldiskussionen på f.m. Filmer finns här: http://sociamediapedia.se/smp2010

Read Full Post »

Nu har jag varit på konferens igen 🙂 Den här gången bl.a. en intressant presentation om hur vi envisas med att se tal och skrift som skilda saker. Inte minst i den digitala tidsåldern är ju gränserna minst sagt flytande (i chatt och forum skriver vi t.ex. ofta som vi talar, delvis i realtid). Skrift har länge varit en maktens och överhetens medium, men i dag kan nästan vem som helst skriva hur mycket som helst till vem som helst – åtminstone i västvärlden.

(När jag nu googlar efter bilder på temat skrivande hittar nästan bara pennor och papper …!  Men här då:)

Read Full Post »