Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2011

Den 16-17 november 2011 deltog WIDE-projektet på 7:e nordiska workshoppen i systemisk funktionell lingvistik (arrangerad av Södertörns högskola) med presentationen ”Kriminologiska på lärplattformen”. Jag presenterade då ett förslag till analys av ett par texter i kriminologi med fokus på innehåll och deltagare i texten, mot bakgrund av att studenter i intervjuer anser att kriminologisk text är lättare att ta till sig och förstå i jämförelse med bland annat fysik- och juridiktexter. Min fråga var därför om det kan ha att göra med vilka processer som är framträdande i texterna och vilka deltagare som kan kopplas till dessa processer, med andra ord hur texterna befolkas. Kan det spela roll för förståelsen om texten innehåller aktiva mänskliga deltagare som deltar i för oss kända, begripliga aktiviteter, t ex?

Länk till workshoppens webbplats, varifrån man  kan ladda ner abstractsamling för alla presentationerna under de två dagarna,  finns här:

 http://www.sh.se/sfl7

Stina

Annonser

Read Full Post »

Projektet har fått sin första artikel i en internationell tidskrift antagen för publicering. Tidskriften heter The Internet and Higher Education och artikeln ”Identifying Different Registers of Digital Literacy”. Den presenterar en modell för analys av användning av digitala lärplattformar som vi grundat på Macken-Horariks (1996) sociosemiotiska modell. Den ger också exempel på analys från en pilotstudie från en grundkurs i kriminologi.

Read Full Post »

Symposium i Rom

I september arrangerade två av projektets medlemmar, Teresa Cerratto Pargman och Mona Blåsjö, ett forskningssymposium vid den internationella ISCAR-konferensen i Rom (http://www.iscar2011.org/eng/info_iscar.php). Temat för symposiet var begreppet mediering.

Read Full Post »