Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2010

Systerprojekt

Ett stort forskningsprojekt i Danmark har fått finansiering. Det heter ”Writing to learn, learning to write” och leds från Syddansk universitet i Odense. WIDE-projektets Mona Blåsjö medverkar i vetenskaplig referensgrupp, där också internationella forskare som Gunther Kress och Roz Ivanic ingår.  Mer internationellt samarbete väntar 🙂

Annonser

Read Full Post »

Den 17 juni hade vi första mötet med vårt vetenskapliga råd. Claire Bélisle berättade först om sin forskning om läsande i en digital värld. Sedan presenterade vi vårt projekt och diskuterade det med henne, Jussi Karlgren och Kerstin Severinson Eklundh. (Tre i det vetenskapliga rådet kunde inte delta denna gång – Anders Björkvall, Caroline Liberg och Robert Ramberg.) Det hela var väldigt givande och vi ser fram emot kommande samarbete inom rådet.

Read Full Post »

SociaMediaPedia

Jag deltog på SociaMediaPedia på Högskolan i Borås för en tid sedan. Själva konferensen var intressant, även om jag hade önskat mig något mer akademiskt och kritiskt innehåll. Arrangörerna vill göra ett nätverk av sociala media-intressenter, så det är väl värt att hålla ögonen öppna.

Upplägget var bra genomtänkt, där tanken var att presentera visioner för sociala media på förmiddagen och kritiska röster på eftermiddagen. Det blev inte riktigt så, det fanns en kraftig slagsida åt ”för”-perspektiv. Lite ont om kritiska reflektioner, alltså. De presentationer som stack ut som absolut intressantast för WIDE:s räkning kom från de många deltagande lärarna. En del verkar använda Twitter för undervisning, vilket skulle vara intressant att höra mer om. Det mest innovativa stod nog läraren Niklas Karlsson för. Han använder taggmoln i sin undervisning, det ska bli spännande att höra mer om hur han gör. Han är också administratör för en mycket aktiv mötesplats för alla sorters utbildnings- och lärandefrågor, med mycket teknikdiskussion:  http://shareanduse.ning.com/

Även forskningspresentationerna var naturligtvis intressanta, men presentationsformatet gjorde att man inte kunde sätta sig in i forskningen i någon större detalj. Själva formatet var ändå mycket intressant, och kan säkert användas för position statements och liknande. Man fick bara 3 minuter på sig, med exakt 20 sekunder per slide. Baserat på Pecha Kucha: http://www.pecha-kucha.org/ Mycket svårare att genomföra än en vanlig entimmasföreläsning, men väldigt kul! Jag tror det kan vara intressant att utveckla, om man ser till att styra en fördjupad diskussion efteråt. En intressant aspekt är att alla får/måste presentera, man möjliggör för många talare. Själv presenterade jag om ”digital literacy” samt var med i paneldiskussionen på f.m. Filmer finns här: http://sociamediapedia.se/smp2010

Read Full Post »