Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2012

En elektronisk version av projektets andra tidskriftsartikel finns tillgänglig på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2012.663760

Karlström, P., & Lundin, E. (2012). CALL in the Zone of Proximal Development – novelty effects and teacher guidance. Computer Assisted Language Learning, tba(tba), 1-18. doi:10.1080/09588221.2012.663760

Artikeln problematiserar användning av datoriserade grammatikverktyg under en kurs i svenska som andraspråk.

Pappersversionen väntar på tryckpressarna.

Annonser

Read Full Post »