Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2011

I juli 2011 deltog jag på konferensen International Systemic Functional Congress 38, med bidraget ”What digital competence is needed for writing the ‘study blog’ on the criminology course?”. Det var mycket intressant att pröva analysmodellen för lärplattformen vad gäller kontext i systemisk funktionell betydelse.

Konferensen var stor med deltagare från hela världen, bland annat många SFL-forskare från Sydney, Hong Kong och Brasilien. Många presentationer rörde forskning inom grundskola och gymnasium vad gäller exempelvis läsning och begreppsbildning, men det fanns också fokus på akademiskt skrivande och läsande och även viss samtalsforskning inom professionella praktiker.

Här finns konferensens abstractsamling: http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/
och här finns plenarföreläsningarna:
http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/

Stina

Annonser

Read Full Post »

I maj var jag på den nordiska forskarkonferensen Skriv!Les! anordnad av
Skrivsentret och Lesesentret vid universitetet i Stavanger. Där presenterade jag delstudien om deltagande och skrivande på en digital lärplattform på en distanskurs i kriminologi vid ett svenskt universitet.
Både danska och norska projekt med liknande fokus var representerade på konferensen, men huvudintresset låg på skolans skrivande och läsande. Det var intressant dock att märka att undersökningar som också hämtade sitt material från lärplattformar eller motsvarande inte problematiserade det tekniska redskapets påverkan på skrivandet och deltagandet.

http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/konferanser/article26148-2908.html

Stina

Read Full Post »