Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

Onsdagen den 25 april var jag inbjuden att presentera delstudien om Mondo på Institutionen för kriminologi och deras högre seminarium. De var intresserade av att diskutera hur en distanskurs kan läggas upp med utgångspunkt i de resultat vi pekat på i artikeln i Internet and Higher education.

Speciellt diskuterade vi deltagarroller på lärplattformen och delvis nya krav på läraren att inte bara vara ämneskunnig utan även erbjuda teknisk vägledning. Vi diskuterade också läraren som språklig förebild – hur får man uttrycka sig skriftligt inom en akademisk utbildning? Får man använda smileys och andra mer vardagliga drag när man skriver på en kurshemsida?

Stina

Annonser

Read Full Post »

Projektet gör en presentation den 25 april vid konferensen Designs for Learning i Köpenhamn: http://designsforlearning2012.aau.dk/

Presentationen heter Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments.

Read Full Post »