Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I juli 2011 deltog jag på konferensen International Systemic Functional Congress 38, med bidraget ”What digital competence is needed for writing the ‘study blog’ on the criminology course?”. Det var mycket intressant att pröva analysmodellen för lärplattformen vad gäller kontext i systemisk funktionell betydelse.

Konferensen var stor med deltagare från hela världen, bland annat många SFL-forskare från Sydney, Hong Kong och Brasilien. Många presentationer rörde forskning inom grundskola och gymnasium vad gäller exempelvis läsning och begreppsbildning, men det fanns också fokus på akademiskt skrivande och läsande och även viss samtalsforskning inom professionella praktiker.

Här finns konferensens abstractsamling: http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/
och här finns plenarföreläsningarna:
http://www.fl.ul.pt/unidades/institutos/ici/isfc38/

Stina

Annonser

I maj var jag på den nordiska forskarkonferensen Skriv!Les! anordnad av
Skrivsentret och Lesesentret vid universitetet i Stavanger. Där presenterade jag delstudien om deltagande och skrivande på en digital lärplattform på en distanskurs i kriminologi vid ett svenskt universitet.
Både danska och norska projekt med liknande fokus var representerade på konferensen, men huvudintresset låg på skolans skrivande och läsande. Det var intressant dock att märka att undersökningar som också hämtade sitt material från lärplattformar eller motsvarande inte problematiserade det tekniska redskapets påverkan på skrivandet och deltagandet.

http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/konferanser/article26148-2908.html

Stina

Nordiskt möte

Nu i maj har vi haft ett givande heldagsmöte med våra nordiska systerprojekt: Learning Resources and Writing in Educational Textual Cultures, Høgskolen i Vestfold,  och Learning to write, writing to learn,  Syddansk universitet.

WIDE-projektet presenterades av Ola Knutsson på ett seminarium den 26 mars 2011 vid Islands universitet

Nu har vi lämnat in första versionen av projektets första vetenskapliga artikel 🙂 Den handlar om ”digital literacy”, ungefär vad det kan innebära att vara kompetent att handla med digitala medier.  Som exempel har vi gjort en liten analys av lärplattformen Mondo.

Niklas Karlsson höll ett mycket intressant seminarium hos oss den 7/10. Nilkas är gymnasielärare och nyligen anställd som doktorand vid zoologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har en imponerande mängd spännande aktiviteter för sig, bland annat innovativ användning av sociala media i undervisning samt nätverket DELA för lärare.

Vi ska samarbeta mer med Niklas, särskilt kring hans användning av social bookmarking i biologi. Vi ser mycket fram emot att börja studera detta, både ur analytiskt perspektiv och som input till framtida design. Detta är något som lyfter ut undervisningen inte bara ut ur klassrummen utan också ut ur mer formella digitala lärmiljöer (t.ex. Moodle, Mondo, Blackboard etc) som annars är mer  slutna. Det ska bli intressant och spännande att se vilka effekter detta får, och hur diskussionen och lärande ser ut!

 

 

 

Systerprojekt

Ett stort forskningsprojekt i Danmark har fått finansiering. Det heter ”Writing to learn, learning to write” och leds från Syddansk universitet i Odense. WIDE-projektets Mona Blåsjö medverkar i vetenskaplig referensgrupp, där också internationella forskare som Gunther Kress och Roz Ivanic ingår.  Mer internationellt samarbete väntar 🙂